Tjänster

ADDIS

 

När man misstänker att någon medarbetarbetare har ett beroende behöver man hjälp att komma vidare i processen

För att tro att någon är beroende är en sak, att veta är något helt annat. Oftast behöver man tränga ner på djupet för att få ett säkert svar.

Då behövs ett strukturerat verktyg – en metod som lutar sig på vetenskapliga normer och riktlinjer.

ADDIS är ett instrument bestående av 75 frågor som tar 1-2 timmar att gå igenom. Det identifierar alkohol- och drogberoende redan på ett tidigt stadium och ger en bild av hur en eventuell beroendeutveckling ser ut.

Du får också kunskap om stress, ångestindikationer samt screening av depression. Som personen kan lida av  Allt detta är viktigt för att se till att personen i fråga får rätt  rehabilitering och hjälp.

Genomgången av Addis kan också en terapeutisk inverkan på klienten som oftast kommer till insikt att hon eller han har ett beroende till  alkohol eller droger

Förändringsledning

Vår erfarenhet är att utmaningen för organisationer består av tre problemområden:

För mjukt
Man värderar de hårda värdena mer än det mjuka dvs övning, reflektion och repetition nedprioriteras och blir lidande.

För jobbigt
Förändring är jobbigt, man måste överge något tryggt och känt för att prova på något nytt som per definition är okänt och därmed mindre tryggt.

För självklart
Principerna för effektiv förändring kan ibland tycks så självklart att det inte planeras tillräckligt och/eller realiseras och följs upp i konkreta aktiviteter. Vi arbetar med hela organisationen från ledningsgrupper till medarbetare för att skapa ett ägandeskap och en förståelse för förändringen.

Coaching

Några av de viktigaste effekterna av coaching är:

  • Utvecklar medarbetare att bli mer självgående.
  • Ju mer medarbetarna utvecklas och ta ansvar desto mer kan de lösa sina problem och tid i organisationer frigörs.
  • Utvecklar kommunikationen på arbetsplatsen. När man coachar medarbetare och chefer utvecklas kommunikationen till att bli öppnare, rakare och mer förtroendefull.

Vänligen kontakta oss för mer information!